| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana

Naturalizace v České republice

Rešitel: Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M.

Základní informace:

Ačkoliv mezinárodní právo dosud zastávalo stanovisko, že naturalizace je výlučnou záležitostí každého státu, doznává tato zásada stále větších trhlin v důsledku judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie. Projekt je zaměřen na analýzu rozhodování Ministerstva vnitra a následně též správních soudů v otázce naturalizace v České republice. Načasování projektu umožnilo sledovat vliv nového zákona o státním občanství (účinného od 1. 1. 2014) na rozhodovací praxi a tuto srovnat s praxí dosavadní. Analyzována jsou veškerá zamítavá naturalizační rozhodnutí vydaná v letech 2013-2016 a na ně případně navazující rozhodnutí o opravném prostředku.

Projekt řešen s podporou Grantové agentury ČR (GA15-07626S).

 

Všechny zde uvedené údaje jsou k dispozici veřejnosti pro případnou odbornou reflexi.

 

Vzor citace:

KANDALEC, Pavel. Naturalizace v České republice – výsledky. Projekt řešený s podporou Grantové agentury ČR (GA15-07626S), Brno: Masarykova univerzita, 2018, dostupné na: naturalizace.law.muni.cz


nahoru